bs Ovaj korisnik govori bosanski kao maternji jezik.