mk Корисникот зборува македонски како мајчин јазик.