sl Uporabnik govori slovenski jezik kot prvi jezik.